REGATA DE GAMELAS

REGATA DE GAMELAS

Lugar e Horarios

2 de agosto de 2024 ás 17:00,
Porto Pesqueiro de, Baiona (Pontevedra)

REGATA DE GAMELAS   inscrit@s

Competicións

Información adicional

PARTICIPANTES
  • Deben ser maiores de idade acreditando a mesma o día da competición ou menores con autorización paterna.
  • Velarán polo material que ofrece a organización. Quen por neglixencia cause algún tipo de desperfeito no material ofrecido deberán correr cos gastos.
  • Se lles ofrece unha cobertura de servizos para garantir a seguridade e a calidade do evento: Policía, Protección Civil, médico, ambulancia, vestiarios e duchas, bebidas isotónicas e agasallos.
  • Poderán familiarizarse e adestrarse coas Gamelas da regata polo menos durante os quince días anteriores á Regata, previo aviso e solicitude por escrito á organización, que estabecerá as condicións do seu préstamo, no teléfono do Pavillón Municipal de Baiona 986 356 558.
  • As inscricións faranse via mail deportes@baiona.gal ou por vía telefónica no 986 356 558 sendo o prazo máximo o día e hora do sorteo.