VIAXE AS ILLAS CIES

VIAXE AS ILLAS CIES

Lugar y Horarios

22 de Junio de 2024 a las 09:15,
Porto de, Baiona (Pontevedra)

VIAXE AS ILLAS CIES   inscrit@s

Competiciones

Información adicional

INSCRICION
 • As inscricións realizaranse no Pavillón Municipal de Baiona en horario de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 Hr.
 • Unha vez confirmada a praza no Pavillón Municipal de Deportes, poderás abonar os viaxes:
  • Con tarxeta bancaria no propio Pavillón.
  • Por ingreso bancario no nº de conta do Concello de Baiona ES23 2080 5015 6131 1002 4243.

Presentar o xustificante do pago no propio Pavillón, sendo este trocado polos tickets da viaxe reservada, de non facelo perderá a praza.

 • Para formular a túa inscricion é necesario aportar os seguintes datos de cada viaxeir@ para tramitalo permiso de entrada ó Parque Nacional das Illas CÍes:
  • Nome + apelidos + data de nacemento + localidade + DNI.
 • O prezo é unico de 8€.
 • Unha vez pagadas as viaxes e facilitados os datos persoais, tramitaremos a túa autorización coa Xunta e entregaremos tanto os tickets das viaxes coma as autorizacións de visita ó Parque de CÍes antes das saidas..
 • Ábrense o trámites das inscricións unha vez publicadas as presentes normas e péchanse unha vez nos informen de que non hai máis autorizacións de visitas para acceder as Illas Cíes.
 • ¡Moi importante! As viaxes son persoais e instranferibles o que significa que unha vez tramitadas non existe posibilidade de devolución nin trocos.